Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Ordliste Nynorsk
Naturlig algevekst
Styrt av de naturlige sesongvariasjoner gjennom året, er det til en hver tid forskjellige typer av alger i våre kystfarvann. Om vinteren er algene sporer som ligger i dvale og venter på en ny vekstsesong framkalt av sollys og tilgang på næring i havet.
 
Variasjoner i sollyset følger den naturlige variasjon med årstidene og styrer i hovedsak algenes vekstsesonger, samt at tilgang på næring i havet begrenser algeveksten.

I våre nordlige områder er den kraftigste algeveksten fra tidlig om våren fra mars måned og utover sommeren til sen-høsten i november. Næringsstoffene til algenes vekst, kommer fra karbondioksid og organisk materiale (rester av planter og dyr) som finnes i vannet. Karbondioksid i havet kommer i stor grad fra atmosfæren gjennom blandingsprosesser mellom hav og luft.
 
Mye dødt organisk materiale tilføres med regnvann som samles i elvene og renner ut i havet. Nedbør om vinteren fører til stor avrenning fra land, dette gir økt tilførsel av næringsstoffer til havet. Organisk materiale kan også bringes opp fra sedimentene på havbunnen til overflaten gjennom oppvelling. Ved oppvelling strømmer næringsrikt vann fra de dypere lag av havet opp til overflatelaget.

En kraftig vekst av alger kalles en algeoppblomstring. Noen algearter har slike omfattende oppblomstringer. Solrike perioder kan være én medvirkende faktor til å sette igang oppblomstringer. Under gunstige forhold lever hver enkelt algecelle en dag eller to, men fordi algene formerer seg hurtig, kan en oppblomstring vare fra noen dager til uker. De kan spre seg over store hav- og fjordområder. Vanligvis avtar oppblomstringene fordi algene har brukt opp næringen i vannet.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Alger - kilde til liv og død i havet
Planteplankton
Alger og livet i havet
Skadelige algeoppblomstringer
Alger og havstrømmer
Fiskeoppdrett og algeoppblomstring
Algeovervåking i Norge
Satellitter med havfargesensorer i baner rundt jorda
Alger sett fra verdensrommet
Eksempler på algeoppblomstringer
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank