Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Ordliste Nynorsk
Planteplankton
Planteplankton eller mikroalger er planter som lever i vann og består av én eller noen få celler med typiske størrelse på noen få mikrometer (1 µm = 1/1000 mm).
 
Noen av de mest vanlige alger i Skagerrak og Kattegatt. Kilde: Bengt Karlsson.
Noen av de mest vanlige alger i Skagerrak og Kattegatt. Kilde: Bengt Karlsson.
I store antall på mange hundrede tusen og opptil flere millioner celler per liter kan det bli store mengder av alger i havet. Algene formerer seg selv ved at cellen selv lager sporer som danner grunnlaget for en ny algecelle.

På jorda finnes flere tusen forskjellige algearter. Disse deles inn i algefamilier. Hovedgrupperingene av alger er ofte inndelt etter algenes fargestoffer (fargepigment), men alger med for eksempel ”evne til å svømme” kalles ”flagellatalger” fordi de har trådliknende utvekster eller flageller.
 
Alger forekommer i et utall av grupper, familier og arter. Felles for dem er at de er havets gress.
Alger forekommer i et utall av grupper, familier og arter. Felles for dem er at de er havets gress.
Algetyper som klassifiseres etter algecellenes fargepigmenter er for eksempel blå-grønne, brune eller røde alger. Rent havvann er blått, men når mengden av alger med et annet fargepigment øker i vannet, kan havvannet endre farge. Ved kraftige algeoppblomstringer kan vi se fargeendring av havvannet i forhold til områder hvor det ikke er noen oppblomstring.

I likhet med blad på trær, inneholder de fleste mikroalger det grønne fargestoffet klorofyll. Det er dette fargestoffet som gjør bladene grønne og på tilsvarende måte blir vannet ”grønnere” når det er rikelig med alger av denne typen i vannet. Andre fargestoff vil gjøre algene brune eller røde og en får da andre fargeendringer i vannet med voksende mengder av alger.
 
Kiselalger eller ”diatoméer” danner et hvitt kalkskall utenpå algecellene som direkte reflekterer sollyset, og vannet får under slike oppblomstringer en melkehvit farge.

Også i norske kystområder er det vanlig å se oppblomstringer av kiselalger over store områder ut på våren eller tidlig om sommeren. Havområder skifter farge og vannet ser ut som om det er blandet med melk.
Til høyre ser du et elektronmikroskopbilde av Emiliania huxleyi – 6*10-6 cm stort.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt Nettverk for miljølære
punkt Planteplankton i Skagerrak-Kattegat
 
Dette temaet inneholder også:
Alger - kilde til liv og død i havet
Naturlig algevekst
Alger og livet i havet
Skadelige algeoppblomstringer
Alger og havstrømmer
Fiskeoppdrett og algeoppblomstring
Algeovervåking i Norge
Satellitter med havfargesensorer i baner rundt jorda
Alger sett fra verdensrommet
Eksempler på algeoppblomstringer
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank